മനുഷ്യന്‍റെ ഉത്ഭവം: ഖുര്‍ആനില്‍ വൈരുധ്യമില്ല

ചോദ്യം: അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സ്രിഷ്ടിച്ചത്‌ ..? ഖുർആനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കുക . 1) മനുഷ്യനെ അവൻ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (.96:2)2) അവൻ തന്നെയാണ് വെളളത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ രക്തബന്ധമുള്ളവനും വിവാഹ ബന്ധമുള്ളവനും ആക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്(.25:54)3) കറുത്ത ചെളി പാകപ്പെടുത്തിയുണ്ടാക്കിയ (മുട്ടിയാൽ ) മുഴക്കമുണ്ടാകുന്ന കളിമണ്‍ രൂപത്തിൽ നിന്ന് നാം …

ഹദീസും സ്വവര്‍ഗരതിയും : മന്ത് മറ്റേ കാലിലാണ്

ചോദ്യം: മൊഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനു ആണ്കുട്ടികളോടുള്ള —–“സ്വവർഗ്ഗ രതി“—യെ പറ്റി ഖുറാനിൽ രേഘപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്….കൊയാമാർക്കു നിഷേധിക്കാമോ…????==================================1. മൊഹമ്മദ് അൽ ഹസ്സൻ എന്ന ബാലൻറെ നാക്ക് ഊറുന്നതും…ചുണ്ടു കടിക്കുന്നതും….==================================2. ഹസ്സൻ എന്ന ബാലൻറെ കാലുകൾ അകത്തി ലിംഗം ഉമ്മവെക്കുന്ന മൊഹമ്മദ്….=================================Hadith Number 16245, Volume Title: “The Sayings of the Syrians,” Chapter Title: “Hadith of …